GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Verslavingszorg

Verslavingszorg is er voor mensen die problemen hebben door hun afhankelijkheid van middelen, gokken of gamen. Zij, maar ook hun naasten, kunnen hulp of behandeling krijgen. Daarbij kijken we verder dan alleen de verslaving. Ook andere levensgebieden worden meegenomen, zoals wonen, relaties, dagbesteding of werk en meer.

Met onze verslavingszorg in Groningen, Friesland en Drenthe bieden we mensen met verslavingsproblematiek perspectief op een beter leven.

Werken in de verslavingszorg

De verslavingszorg is een gevarieerd werkveld. Het beslaat de velden van preventie, poliklinische- en ambulante zorg, deeltijdbehandeling, begeleid en beschermd wonen tot specialistische klinische zorg, forensische zorg en reclassering. Je kunt van alles doen op het gebied van behandeling en diagnostiek. Waar je in de reguliere ggz vaak standaard zorgpaden volgt, is het met deze doelgroep elke keer anders. Belangrijk is om de problematiek achter de verslaving te achterhalen en dit samen met de verslaving aan te pakken/ in beeld te brengen. Veelal is er sprake van trauma, ADHD, maar ook angst, depressie of persoonlijkheidsstoornissen kunnen meespelen. Daarnaast grijpt verslaving in op alle facetten van iemand zijn leven, dus je bent als hulpverlener ook bezig met bijvoorbeeld huisvesting en/of aanpak van schulden. Dit doe je allemaal vanuit een multidisciplinair team die verschillende expertises kan inbrengen om het leven van de cliënt te verbeteren of om stappen te maken richting een leven zonder verslaving.

Binnen de verslavingszorg wordt bij de behandeling daarom veelal gewerkt in multidisciplinaire teams. Denk aan een team met verslavingsarts, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist en een verpleegkundige. Binnen het team bundelen de professionals hun kennis, expertise en netwerk.

Is werken in de verslavingszorg iets voor jou?

 • Je kunt goed omgaan met onverwachte situaties
 • Je kunt zelfstandig werken én samenwerken in een multidisciplinair team
 • Je houdt van een complexe doelgroep
 • Je kunt goed communiceren en contact maken
 • Je staat stevig in je schoenen
 • Je geeft je grenzen aan

Beroepen in de verslavingszorg

 • Verslavingsarts
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
 • GZ-psycholoog
 • Verpleegkundige (sociaal psychiatrisch)
 • Klinisch psycholoog
 • Maatschappelijk werker ( GGZ-agoog)
 • Systeemtherapeut

Werkgevers in Noord-Nederland in de verslavingszorg

In het Noorden is Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) de grootste werkgever in de verslavingszorg. VNN werkt nauw samen met de zorgprofessionals van Lentis (BinG), GGZ Drenthe (FACT Noord) en GGZ Friesland (FACT+ Jeugd Fryslân).