GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Langdurige zorg

De Wet voor Langdurige Zorg of WLZ is er voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in hun nabije omgeving. Naast bijvoorbeeld chronisch zieken of kwetsbare ouderen horen ook mensen met een ernstige geestelijke beperking hierbij.

Werken in de langdurige zorg

Als zorgprofessional in de langdurige zorg houd je er rekening mee dat jouw cliënten – naast goede en verantwoorde zorg – ook specifieke wensen en behoeften hebben. Zij willen eigen regie houden over hun leven. Daar houd jij rekening mee: langdurige zorg is vooral vraaggericht werken.

Is werken in de langdurige zorg iets voor jou?

 • Je hebt oog voor de wensen en behoeften van mensen
 • Je wilt mensen helpen de regie op hun leven te pakken
 • Je kunt goed communiceren
 • Je werkt graag langere tijd samen met cliënten

Beroepen in de langdurige zorg

 • Verslavingsarts
 • Maatschappelijk werker
 • Psychiater
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • GZ-psycholoog
 • (Gedifferentieerd) Agogisch begeleider
 • Klinisch psycholoog
 • Systeemtherapeut

Werkgevers in Noord-Nederland in de langdurige ggz

GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, VNN en FIER! bieden via diverse locaties, teams en specialisten langdurige zorg aan in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.