GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Jeugd GGZ

Kinderen missen kansen als psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek niet tijdig wordt onderkend en deskundig behandeld. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn.

Werken in de jeugd ggz

Als professional in de jeugd ggz richt je je op de behandeling en begeleiding van kinderen tot 18 jaar. Je werkt samen in een multidisciplinair team. Je hebt contact met het kind en het gezin (outreach) en met de verschillende (keten)partners.

Is werken in de jeugd ggz iets voor jou?

 • Je wilt kinderen helpen zichzelf te ontwikkelen
 • Je wilt bijdragen aan een (betere) band tussen kinderen en hun ouders
 • Je kunt goed communiceren met kinderen en jongeren
 • Je staat stevig in je schoenen

Beroepen in de jeugd ggz (opsomming van beroepsnamen/functies)

 • GZ-psycholoog Jeugd
 • Preventiemedewerker
 • Systeemtherapeut
 • Sociotherapeut
 • Orthopedagoog (generalist)
 • Psycholoog
 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Maatschappelijk werker,
 • Verpleegkundige (sociaal psychiatrisch)

 Werkgevers in Noord-Nederland in de jeugd ggz

Lentis, GGZ Drenthe, VNN, GGZ Friesland, Accare en FIER! zijn werkgevers van professionals in de jeugd ggz. Zoals via Jonx (onderdeel van Lentis) en Kinnik (onderdeel van GGZ Friesland). Kinnik biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. Jonx helpt kinderen, jongeren en hun ouders bij psychiatrische problematiek. Daarnaast biedt Jonx specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun netwerk. VNN biedt poliklinische, ambulante en klinische hulp aan jongeren die kampen met verslavingsproblemen.