GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Forensische zorg

Forensische zorg wordt geboden aan mensen die vanwege hun psychiatrische problemen (ernstig) delictgedrag vertonen. De forensische zorg is gericht op behandeling, begeleiding en beveiliging. Doel van de forensische zorg is om een patiënt zodanig te behandelen dat psychische- en verslavingsproblemen verminderen en hij of zij hopelijk weer veilig kan deelnemen aan de maatschappij, zonder terug te vallen in delictgedrag.

Afhankelijk van de strafmaatregel en de benodigde beveiliging varieert behandeling van ambulant/poliklinisch tot klinisch in een gesloten, besloten of open unit.

Behandeling, begeleiding en beveiliging

In Groningen, Friesland en Drenthe zijn diverse vormen van forensische zorg. Zo biedt het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag behandeling aan 250 mannelijke tbs-patiënten. Dit zijn patiënten die een delict hebben gepleegd en eerder (meestal) een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Daarnaast zijn er de Polikliniek Forensische Psychiatrie, Forensische Psychiatrie Afdeling (FPA), Forensisch FACT en de Forensische Herstelsetting (FHS).

De behandelteams binnen de Forensische Psychiatrie worden gevormd door psychiaters, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen), systeemtherapeuten, sociaalpsychiatrische verpleegkundigen (SPV), psychomotore therapeuten en maatschappelijk werkers. Ook wordt er op alle afdelingen binnen de Forensische Psychiatrie gebruik gemaakt van de expertise van een ervaringsdeskundige. In het kader van de herstelvisie krijgen patiënten zelf de regie over het contact.

Werken in de forensische zorg

Als professional in de forensische zorg krijg je vaak complexe puzzels om op te lossen: er zijn weinig cliënten met maar één diagnose. Ook blijkt steeds vaker dat cliënten naast hun psychiatrisch ziektebeeld te maken hebben met een licht verstandelijke beperking.

Het werk is niet altijd eenvoudig, maar zeer afwisselend, intensief en dankbaar. Onderdeel van de behandeling en begeleiding is het ondersteuning bieden bij praktische zaken, zoals het op orde brengen van financiën en het helpen vinden van werk of dagbesteding.

Is werken in de forensische zorg iets voor jou?

 • Je bent een doorzetter en kunt verder kijken dan de geijkte patronen
 • Je wilt de mens achter het delict vinden
 • Je kunt goed omgaan met onverwachte situaties
 • Je houdt van een complexe doelgroep
 • Je kunt goed communiceren
 • Je staat stevig in je schoenen
 • Je geeft je grenzen aan

Beroepen in de forensische zorg  

 • Forensisch klinisch psycholoog
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociotherapeut
 • Behandelcoördinator
 • Creatief therapeut
 • Geestelijk verzorger
 • Ervaringsdeskundige
 • Activiteitenbegeleider
 • Psychomotore therapeut
 • GGZ Agoog
 • Orthopedagoog
 • GZ-psycholoog
 • Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
 • Klinische psycholoog
 • Systeemtherapeut

 

Werkgevers in Noord-Nederland in de forensische zorg

GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, VNN en Forint bieden op verschillende manieren forensische zorg aan. Dat gebeurt onder andere via de FACT-teams, poliklinieken voor Forensische Psychiatrie in Assen en Emmen, het Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag in Groningen, de Forensische Herstelsetting (FHS) Leeuwarden, de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Franeker, de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van Forint in Zuidlaren en de Forensische Poliklinieken van VNN in Groningen, Drenthe en Friesland.