GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Basis GGZ

De Basis GGZ is er voor volwassenen met lichte tot matige psychische problemen. Iedereen heeft wel eens een periode waarin het niet zo lekker gaat. Bijvoorbeeld omdat je angst, spanning, stress of somberheid ervaart. Ook kan er sprake zijn van indringende levensgebeurtenissen, relatieproblemen, persoonlijke problemen of problemen die verband houden met een bepaalde levensfase. Als dit soort klachten niet verdwijnen, verwijst de huisarts naar een Basis GGZ-aanbieder.

Werken in de basis ggz

In Drenthe, Friesland en Groningen zijn volop plaatsen waar poliklinische en ambulante zorg volgens de Basis GGZ wordt geboden. Dat is bijvoorbeeld voor kortdurende therapieprojecten zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en online behandelingen.

Beroepen in de basis ggz

  • GZ-psycholoog
  • Sociotherapeut
  • Verpleegkundig specialist
  • Psycholoog
  • Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
  • Psychiater
  • Maatschappelijk werker
  • Klinisch psycholoog
  • Verpleegkundige
  • (verslavings)Arts

Werkgevers in Noord-Nederland in de basis ggz

In Noord-Nederland zijn GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis (Groningen) en VNN werkgevers van professionals in de Basis GGZ.