GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ambulante zorg

Ambulante zorg wordt ook wel extramurale zorg genoemd, oftewel zorg ‘buiten de muren’. Deze laagdrempelige vorm van zorg vindt dus niet plaats in een instelling of kliniek, maar in de eigen, vertrouwde omgeving van de patiënt. In andere woorden: ambulante zorg komt naar de patiënt toe.

Ambulante zorg is er in vele soorten en maten. Voor jeugd en gezin, maar ook voor ouderen en mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek. Ambulante zorg kan bestaan uit begeleidende taken (gespreksvoering, contactgroei) of uitvoerende handelingen (verstrekken van medicatie, terminale zorg en crisiszorg).

Werken in de ambulante zorg

Wie ambulant werkt, komt bij cliënten thuis. De huisbezoeken, rapportages en overleggen binnen het team plan je zelf in. Je hebt veel contact met het netwerk rondom de cliënt: behalve familie en buren vallen hier ook de gemeente en andere zorginstanties die ondersteuning(smogelijkheden) bieden onder. Soms moet je je agenda opeens omgooien, bijvoorbeeld als de situatie van een cliënt plots om acute ondersteuning vraagt.

Is werken in de ambulante zorg iets voor jou?

 • Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken in een team
 • Je praat gemakkelijk met mensen
 • Je kunt goed prioriteren
 • Je geeft je grenzen aan

Beroepen in de ambulante zorg

 • Verzorgende IG
 • Psychiater
 • GZ-psycholoog
 • (Gedifferentieerd) Verpleegkundige/ Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
 • Casemanager dementie (team 290)
 • (Gedifferentieerd) Agogisch begeleider
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Maatschappelijk werker
 • Orthopedagoog
 • Psycholoog
 • Geestelijk verzorger
 • (verslavings)Arts
 • Verpleegkundig specialist
 • GGZ/Somatiek
 • Systeemtherapeut
 • Klinisch Psycholoog

En ook huisarts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, pedicure en praktijkondersteuner huisarts vallen onder de ambulante zorg.

Werkgevers in Noord-Nederland in de ambulante zorg

In het Noorden zijn GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, VNN en FIER! werkgevers in de ambulante zorg.